Skitur med drone

En skitur med drone er fint. Men, kjenner at jeg ikke blir yngre. Sekken føles i alle fall tung ut på hver tur.