Skitur

Skitur for å sjekke forholda. De er bra.

Isen er ikke trygg. Her gjelder det å trå forsiktig.
Sjåen på hytta.