Skiheiskurs

skiheis
Skiheiskurs?

Rett ned i Tyrifjorden
Rett ned i Tyrifjorden. Er Modum skisenter for bratt?