Skigutt på truger???

Herrens veier er uransakelige.