Sistemann

Sistemann gikk selv ut..Han trengte i alle fall ikke båre.