She said she was a dancer

Dette var et morsom prosjekt. Foto med fotoklubben for blåfargeverket for noen år siden.
http://modumfotoklubb.com/.

Ballettdanser