Ruovddáš

Ruovddáš
Elvenes med seterdrift (gjeiter) og juv. Elva renner gjennom juvet. Ruovddáš betyr gjel eller smalt sted i elv eller elvedal mellom bratte fjellvegger eller store flate steiner. I Lyngen-området er ordet også brukt om foss (iflg. Qvigstad).
Kilde: gaisi.no


Ruovddáš