Reven

Og reven rasker over isen.

Padletur på Tyrifjorden