Plaster og oldefar

Oldefar passer på at plasteret blir satt riktig på av bestefar. Dette er noe han kan.
Jeg anslår at han har minst fire meter plastererfaring.

 

Plaster brukes ikke i skateparker.
Plaster brukes ikke i skateparker.
Oldefar
Plaster og oldefar

hjelm og plaster