Padletur på plen

LJ testet kajakken på plen til Sandbrygga idag.

Sandbrygga sett fra 120meter. LJ i rød kajakk mellom båtene.