Over elva

Vasser over elva med meg selv. Samme elv, ulik tid.
Stakkars Lars Monsen, han får ikke gå på tur med seg selv.