Oslojente

Vår minstejente, JS er Oslojente. Studier og studentliv liker vi.
Det vi er mindre glade for er mangelen av kollektivtransport. Så, hvis jeg blir sjef engang i verden skal vi ha bedre kollektivtransport. Vi trenger tog.