Ørretfarger

Det begynner å gå mot øst , men fortsatt kan enn observere ørretfarger.

Holleia, Modum