Offerplass

Da har jeg vært på vår samiske offerplass og ofret en rute sjokolade. Da får jeg og alle de jeg kjenner et godt og rikt liv minst et år til.

Hvor? – http://www.skardalen.com/180142416

Skárfvággi, Kåfjord, manndalen.