Norwegian wood

Norwegian wood.
Norsk skog i B/W. Dobbeleksponering i møkkavær.
Norwegian wood I
Norwegian wood II
Norwegian wood III