Nordpolen

Dette er et bilde fra den siste Nordpolekspedisjon jeg hadde ute i hagen.
Gikk meg værfast, slet i nysnøen og skibindingene gikk stadig løs. Gikk derfor inn og avsluttet før jeg rakk polpunktet.