Når vi alle skal ha varm urtete til frokost

Når vi alle skal ha varm urtete til frokost legges alle lover til side.
Jeg er litt forundret over at Statsnett kan bygge en ny høyspentledning over Moskogaisa gruver.
Loven om vern av kulturminner gjelder visst ikke for alle.

Jeg har en fast tur som gåes hver sommer. Turen går fra Ankerlia i Kåfjord over til Manndalen. Fantastisk tur for en turvandrer og pøbelfotograf. 
Dagens pøbel må vell være Statsnett. Jeg regner med at Kåfjord kommune har hatt noe å si om trasevalg. Etter mitt syn dårlig arbeid!
Høyspentledning og master over store kulturminner er ikke et godt valg.

Kåfjord