Mørk tur

Kveldstur i mørket. Jeg trives godt å gå uten lykt. Synet kjennes bedre ut og en ser mer enn med lykt? Påstår at med hodelykt ser du bare det rett foran deg, når du går uten lykt ser du mer av naturen og himmelen.
Nedoverkjøringer kan være litt mer krevende om du gir full gass.

Eller kan det ha noe med at hodelykta min til 199,- kroner ikke holder mål…

Mye lys i mørket

Når en peker kameraet mot Oslo blir det litt lysstøy.
Evening walk in the dark. I enjoy walking without a lantern. Does your vision feel better and you see more than with a lantern? Claims that with a headlamp you only see what is directly in front of you, when you walk without a headlamp you see more of nature and the sky.
Downhills can be a bit more demanding if you go full throttle.

Or could it have something to do with the fact that my headlamp at NOK 199 does not measure up...