Monte Carlo

Monte Carlo, Ankerlia.

For over 120 år siden startet et gruve eventyr i Birtavarre. Det ble et kortvarig eventyr, og flere beskrev etterhvert gruvedriften som et helvete mer som ett eventyr.
Kilde: https://ut.no/turforslag/1114048/monte-carlo-gruva

Legg merke til ny caps.