Min venn

Her er bildet av en av mine venner.
Herlig fint, synes jeg.

Å bli gammel når de fleste av dine venner er døde kan føles ensomt.
«Det er ikke så mange som kommer innom mer som før»

Here is the picture of one of my friends.
Very nice, I think.

Growing old when most of your friends are dead can feel lonely.
«Not as many people come by as before»