Mer lyst!

Jeg har mer lyst enn noen gang.
Denne gang, mer lyst til å lære.

Lafting er litt tøft!
Jeg må lære den harde, brutale veien. Har ingen læremester med meg.
Da blir det ikke nødvendigvis ikke suksess første gang. Men da prøver jeg må nytt igjen, Har lyst.

Hytta på Hovlandsfjell trenger litt omsorg. To, tre sommere. Da er mye på plass.