LJ og makrell

LJ prøver på makrell.

Kjølebrønd, Kragerø