Lite vandring

Det har blitt lite vandring i sommer. Mange turer, men få lange turer. Idag fikk jeg gjort en ny rute jeg ikke har gått før. Revdalen til Kjerringdalen. En stopp ved Gentlemannsteinen før turen gikk videre.
Turen er ikke spesiell lang, Kan fint gjennomføres for de fleste som liker å gå. Nedturen ned Kjerringdalen er tung og bratt helt i toppen. Innenfor vanna. Spesielt hvis enn velger ruta jeg gikk. Den anbefales ikke. Den er BRATT! Dalføret til høyre sett fra vanna og sørover er nok den beste ruta, selv om du finner løse stein her og.

There has been little hiking this summer. Many trips, but few long trips. Today I got to do a new route that I have not done before. Revdalen to Kjerringdalen. A stop at Gentlemannsteinen before the trip continued.

The trip is not particularly long, and can be done well for most people who like to walk. The descent down Kjerringdalen is heavy and steep right at the top. Within the water. Especially if choose the route I went. It is not recommended. It is STEEP! The valley path to the right seen from the water and southwards is probably the best route, even if you find loose stones here and there.

Hunden lader og kjører hardt på.
Tregrensa, Storfjord.
Inn Revdalen
Ruta fra Storfjorden til Manndalen.
Dans oppå bordet!