Lite is

Denne vinteren har det vært mindre med is på Tyrifjorden. Vi har da kunne kjørt våre faste trimturer med kajakken uten omveier mellom isflakene.
Jeg liker isen. Moro med foto og is.

padletur på Tyrifjorden.

Her er et «Kongebilde» – https://www.jajo.no/isvann-og-kajakk/