Likt, men ulikt

Moro å leke med foto. Sikkert godt for helsa?
Disse to bildene har likhetstrekk i komposisjon.

Fiskevak.
Speiling av sky

Fjell
Gaisi i Manndalen. Å ta bilder av fjell synes jeg er vanskelig. Trolig skylde det at jeg sover i beste fototid.

Gaisi, Manndalen
Tur i Skibotndalen. Dårlig vær kan gi fine bilder.