Lesetid

Da har jeg avspasering. Forsøker å lese en bok.

– – – – Fake news – – – –