Korihælvete

Sangkor blir vi ikke kvitt uanset hvor vi havner.

Kor i hælvete