klegg

Sysletjern har alt som bør være for at det er sommer. Til og med klegg.

Hopp i havet. Eller hopp i tjernet.
Hopp i havet. Eller hopp i tjernet.

 

sysle3