Kjerringdalen

Kjerringdalen i Manndalen, Nord-Troms


Kjerringdalen, Kåfjord