kjerringa mi er låghalt og skeiv

Longfjeld Written by: