Jeg tenker

Jeg tenker, eller så er det søndag.

Longfjeld Written by: