Isfiske

God lue må man ha når en sliter med migrene.
LJ fisker på Kåfjordpilken.

Kåfjordpilken