Ingen kjellermus

Hos oss bor det ingen mus i kjelleren. Der ville heller ikke jeg bod.