Ikketrimforeldre

Her er ikke eldrebølgen enda synlig.
Drammen skatepark.