I gamledager

Jeg glemmer raskt og forsøker å minnes. Hvordan var verden før jeg fikk elsykkel?
Det kjennes i alle fall slik. Elsykkel. Et lite tråkk for miljøet. Et godt tråkk for meg.
Nå kommer jeg meg superraskt flere steder. Tråkker dit jeg ikke skulle tru.

Menneskeheten trenger elsykkel.

Husker ikke navnet, men satser på Kroktjern. Da kan det være stor sjans at det er riktig.

I forget quickly and try to remember. What was the world like before I got an electric bike?
At least it feels that way. Electrical bicycle. A small step for the environment. A good kick for me.
Now I get to several places super fast. Stepping where I wouldn’t believe.

Humanity needs electric bicycles.