Holleia by night

Holleia by night. Det bruker å være fint. Denne gang og.
Det finne med Holleia at det er så nært, men allikevel føles så fjernt. 

Gutta lider ingen nød. Luksuscamp!

Enkel mat til enkle gutter.