Hoggvarden

Hoggvarden. Et flott og overkommelig turmål for de fleste.
– – –

Hoggvarden (utt. Høggvarden) ligger i sørenden av Skuterudåsen, den samme åsen der også koboltgruvene ligger. Hoggvarden ble i tidligere tider kalt Skuterudhogget. På grunn av sin spesielle og karakteristiske form ble Skuterudhogget et viktig sted for vardebrenning. Varden som sto i brann var synlig både fra Eikerbygdene, store deler av Modum samt Sigdal, og det var en effektiv måte å varsle om ufred på. 
Husmannen som bodde på plassen Hasselmoen nedenfor Hoggvarden hadde ansvaret for å sørge for at det alltid var ved på varden og for å tenne ild på varden når noe skulle varsles. Han ble kalt ”vardemannen”.

På et platå ytterst på Hoggvarden skal det ha vært danset ved St.Hans feiring. Det sies at et ungt par danset utfor stupet. Det var slutt mellom jenta og gutten. Gutten bad om den siste dansen som endte i døden for dem begge. 

Utgangspunktet for turen hit er parkeringsplassen på koboltgruvene. Her er det skilt som forteller om turstiene i området. Stien er blåmerket og skiltet underveis.
Fra p-plassen og til Hoggvarden tar det ca 20 minutter å gå. Det er litt stigning i starten før landskapet flater ut. Midtveis kommer du til et utsiktspunkt der man kan se til bl.a. Tyrifjorden og skiflyningsbakken i Vikersund. Når du skal videre følger du stien nordvestover og kan gå en liten runde, evt. kan du følge kulturstien som går mellom boplassene. (Se egen beskrivelse).

Turen til Hoggvarden er lett å gå, og veldig fin for småbarnsfamilier.
KILDE: https://ut.no/turforslag/112919/hoggvarden