HMS og Tek10

Det er mye ansvar å ha fuglekasser.
Jeg har idag kontrollert at kassene holder god HMS standard og at kravene innenfor Tek 10 er på plass.
Mye jobb er det, men enn slipper i alle fall å ha blåmeispipsynet på døra.