HMS kontroll

Da ble det søndag kveld gjennomført et uanmeldt HMS kontroll av LJ BIKE ARENA.
Tilsynet hadde ingenting å bemerke. Godkjent.