Hengebru og sykkel

Her bør enn ikke tippe.

Kaggefoss, Modum