Hei filmfolk

Denne location er godt egnet til foto eller film. 
Nyfossum, Blåfargeverket. Modum

Location til film

 

Mange flotte detaljer. (og noen mindre gjennomført)