Gytetid for ørret

Idag ble det en liten runde i Finnemarka for å se på livet i elevene. Nå gyter ørreten. For ørretfiskeren i familien er dette viktig observasjon. 
Vi registrerte liv i elevene vi passerte. Vi registrerer også at endel elver bør ryddes for kvist og trær som stenger for fisken. Dette får vi ta en runde på til neste sommer.


LJ tok opp en fisk med henda, kun for å se se litt på fisken som kanskje kan fanges til sommeren. Fisken fikk gå ut i elva etter stuntet. Vi forsøkte å være stille og rolig forøvrig slik at ikke fisken 
ble skremt. Moro!