Glemt traktor

Jeg trodde jeg slet med husken, men noen sliter mer enn meg.
Gjenglemt traktor
Hvor: I skogen i Manndalen