Fugl

Et fugleliv er nok et godt liv. I alle fall de som flyr over dette treet.