Fotolocation

Dette kan jo være fin location for konfirmasjonsbilder?

Gruvene, Blåfargeverket Modum