Første dag på jobb

Yes. Første dag på jobb for Ørretskjelven 3.0
Dagens oppgave var å sjekke om det var is på vannene innover Holleia.

Da skriver jeg inn 3 timer i timeboka.