Flue

Etter sommeren med Kragerø, Trøndelag, Helgelandskysten og Nord-Troms kan vi litt om fluer.
Her er husets første hjemmelagde flue.

Fisk på flua