Fiskestanga

Nå er de fleste par med ski pakket bort, men hvor er fiskeutstyret?
Fiskeutstyret består i alle fall av en stang, en slukeske med to, tre spinnere og et par sluker. Kanskje litt nylon og et makkeglass som jeg håper er tømt.

Her bør det gjøres en større investering i utstyrfornyelse.