Fiskenytt

Småseien biter. Storseien biter ikke.
Det er moro å få fisk. Jeg synes det er mindre gøy når enn kommer hjem og fisken skal sløyes og klargjøres til frysing. 

Havørna venter på middagen. Denne fikk et par småfisk.