Fiskeboller

Her har det vært folk før som IKKE har fått fisk. (vi fikk) Her har det og vært folk uten større vett. (Da er jeg ikke inkludert selv om jeg sikkert ikke har mer vett)